Juridiska byrån M Wikström – din hästjurist

En hästjurist som bryr sig. Expert på hästjuridik

Publikationer

Här nedan avser jag börja dela artiklar och rådgivningssvar i ämnet hästjuridik. Första ämnet ut är en aktuell fråga nu när sommaren närmar sig nämligen Fodervärd.

Fodervärd

Tyvärr är det inte ovanligt att fodervärden och hästägaren hamnar i tvist med varandra. I det fall parterna har skrivit ett väl genomtänkt fodervärdsavtal kan detta minimera risken för att hamna i tvist i framtiden.

Skriv alltid fodervärdsavtal

Det finns inte någon lag som reglerar just fodervärd till häst. Det är således vad som avtalats mellan parterna som gäller. Avtalslagen är den lag som reglerar avtal, även fodervärdsavtal. Har det inte avtalats något mellan parterna kan vad som vanligtvis gäller användas som vägledning men risken är stor för att det leder till en tvist mellan parterna. Det är mycket viktigt att så mycket som möjligt preciseras i avtalet samt att avtalet upprättas på ett korrekt sätt.
Ta antingen hjälp av en jurist eller använd ett redan förtryckt fodervärdsavtal. Tänk dock noga igenom VAD ni kryssar i om ni använder förtryckta avtal!

Viktiga frågor som bör bestämmas innan fodervärdsavtalets ingående:

Fodervärdens åtaganden

Det är viktigt att det skrivs in i fodervärdsavtalet att fodervärden är skyldig att sköta hästen väl och på ett enligt hästägaren anvisat sätt. Har hästägaren speciella önskemål kan med fördel precisera detta på separat papper som skall bifogas själva fodervärdsavtalet.

Användningsområde

Till vad och hur hästen får användas bör också överenskommas mellan parterna. I det fall hästägaren endast har för avsikt att hästen skall användas till ett speciellt ändamål, såsom promenadridning, hoppning eller dylikt är det mycket viktigt att precisera detta i avtalet.

Utrustning

Det bör även skrivas in i fodervärdsavtalet huruvida utrustning skall hållas av fodervärden eller hästägaren. Vanligtvis följer det med utrustning till hästen. En passande sadel kan vara viktigt för hästen att få med sig. Utrustning till hästen kan vara dyrt och om utrustningen skadas och det kan härröras till fodervärdens agerande är det viktigt att det är införts i
kontraktet huruvida fodervärden då själv skall bekosta införskaffande av ny utrustning till hästen och i så fall skick/märke på utrustningen.

Besiktning

Det är viktigt både för hästägaren och fodervärden att hästen genomgår en ordentlig veterinärbesiktning innan hästen överlämnas till fodervärden. Det kan även vara lämpligt att även röntga hästen innan fodervärdstidens påbörjande. Detta för att kunna bedöma huruvida eventuella skador uppkommit före eller under fodervärdstiden.
Uppgifter om hästens tidigare skador bör precis som vid köp antecknas i fodervärdsavtalet. Gärna att man avtalar att hästägaren är skyldig att ange tidigare skador.

Prövotid

Skall eventuell prövotid gälla måste detta också preciseras i avtalet. För fodervärden kan det vara lämpligt med en eventuell prövotid men det är då viktigt att parterna avtalar om vilken som står risken för hästen under prövotiden samt att hästen innan är veterinärbesiktad och har erforderlig försäkring.

Försäkring

Hästen bör vara försäkrad till sitt fulla värde i försäkringsformen A1 samt med god veterinärvårdsförsäkring under fodervärdstiden. Vem som skall betala hästens försäkring får beslutas mellan parterna och det finns inte några fasta regler.
Det är oftast lämpligast om hästen behåller sin befintliga försäkring även hos fodervärden. Ett nytecknande av försäkring kan innebära att försäkringsbolaget inte ersätter för skador som bedöms förelegat hos hästen innan försäkringen tecknades.

Kostnader

Det är även viktigt att det preciseras var hästen skall stå under fodervärdstiden, vem som betalar stallplats och vem som betalar eventuella vaccinationer som årligen måste utföras m.m. För övriga kostnader såsom stallkostnader, foder, veterinär och hovslagare är det normala att fodervärden svarar för dessa.
Vem skall svara för transporten till och från fodervärden, tvist kan många gånger uppstå angående vem som ska bekosta den dyra återresan vid långa dyra transporter genom Sverige.

Veterinärkostnader – vem betalar vad? Och vad gäller som självrisk?

En mycket viktig kostnad att överenskomma om är veterinärkostnader.
Vem betalar ev självrisk vid veterinärbesök och vad anser parterna vara självrisk, är det bara det fasta självriskbeloppet eller gäller det även de 20 % på överstigande belopp. Angående detta har jag haft många tvister.
Är det inskrivet i kontraktet att fodervärden skall ersätta skador som uppstått under fodervärdstiden gäller detta. Det måste dock vara möjligt att styrka att skadorna uppkommit under fodervärdstiden.
Kan det styrkas att hästens skador uppkommit innan fodervärdstidens början är det rimligt att hästens ägare står för kostnaderna.

Avkastning

Om inte något avtalats mellan parterna tillfaller det som kallas avkastning hästens ägare. Detta kan vara insprungna prispengar etc. Det är vanligt att hästägaren och fodervärden avtalar att exempelvis rosetter och liknande skall tillfalla fodervärden.
Avkastning behöver inte vara pengar. När du lämnar ett sto till en fodervärd kan du återfå henne dräktig. I det fall ni inte avtalat något om det tillfaller fölet stoets ägare.

Hästen blir långvarigt skadad

Vad som gäller om hästen blir långvarigt skadad är många gånger bra att avtala om i förhand. Ska fodervärden ta hand om hästen fodervärdstiden ut, ska hästen åter efter 3 månaders konvalescens? Parterna är fria att avtala men om inget avtalas kan många tvister uppkomma angående detta.

Vad händer om hästen säljs

I avtalet bör det också finnas angivet vad som skall gälla om ägaren bestämmer sig för att sälja hästen. Det är ju inte roligt om ägaren plötsligt kommer och hämtar hästen eftersom den är såld. I många fall brukar man komma överens om att fodervärden skall ha förköpsrätt vid en försäljning, d v s fodervärden har rätt att köpa hästen på samma villkor som den andra tilltänkta köparen.

Avtalstid/Bryta avtalet

Fodervärdsavtal bör lämpligtvis gälla under en viss tid och därefter förlängas efter hand. Det är även bra att föra in en klausul i avtalet om att avtalet upphör omedelbart vid väsentligt avtalsbrott.
Enligt avtalslagen skall avtal hållas och detta gäller även vid fodervärdsavtal. Således gäller att om parterna har träffat ett avtal att gälla i första hand under ett år kan hästägaren i princip icke bryta det träffade avtalet utan anledning.
Om fodervärden och hästägaren är överens om att avtalet skall brytas i förhand är detta självfallet helt i sin ordning. Detta kan exempelvis vara att fodervärden köper hästen alternativt att hästen återlämnas till hästägaren.

Återlämnande

Parterna bör redan tidigt avtala om hur hästen skall återlämnas.
I det fall hästen veterinärbesiktigades innan fodervärdstiden är det lämpligt att låta göra en veterinärundersökning av hästen vid fodervärdstidens slut.
I många förtryckta fodervärdsavtal anges att hästen ska återlämnas i samma skick som den var när den lämnades till fodervärden. Har hästen skadat sig under fodervärdstiden kan detta leda till att fodervärden blir ersättningsskyldig om hästen ådragit sig en skada hos fodervärden. Hur långt denna ersättningsskyldighet går kan parterna lätt hamna i tvist angående, speciellt om hästen fått en svårbehandlad eller bestående skada.

Artikel skriven av Hästjurist Malin Wikström, http://www.juridiskabyranmwikstrom.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett svar till “Publikationer

  1. Åsa Winsgård 2014/05/29 kl. 08:27

    Fruktansvärt, jag blir så ARG när jag läser vad din dotter, och fler med henne, utsattes för. Stå på dig, så här får det absolut inte gå till. Jag är säker på att du har ett enormt stöd bland andra ponnyföräldrar, och även bland andra människor med sunt förnuft och rättspatos, för att du går vidare med detta. Som sagt, stå på dig. Och lycka till!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: