Juridiska byrån M Wikström – din hästjurist

En hästjurist som bryr sig. Expert på hästjuridik

Rättskydd/rättshjälp

Rådgivning och rättshjälp

Om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Du kan också vara försäkrad via ditt fackförbund. Hör gärna av dig till mig om du har frågor angående din försäkring. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor.

Du kan även få juridiskt bistånd från samhället genom rättshjälpssystemet. Men om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.

Rådgivning

Juridiska byrån M Wikström  kan ge råd när det gäller till exempel äktenskap eller andra samlevnadsformer, vad som gäller vid skilsmässa, regler för arv och testamente samt frågor om hur ett avtal ska tolkas eller hur man gör om man är missnöjd med ett beslut som en domstol eller en annan myndighet fattat.

Alla (privatpersoner, föreningar, organisationer och företag) kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen. Det innebär att du betalar en fast avgift, som är lägre än vad rådgivningen i vanliga fall kostar. Du kan få rådgivning på det sättet i högst två timmar. En timmes rådgivning kostar 1677,50 kronor. Rådgivning i till exempel 15 minuter kostar en fjärdedel av det beloppet.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för att anlita jur. kand. Malin Wikström. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp. För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Observera att du som regel inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan du i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Du kan oftast inte få rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder eller för upprättande av handlingar såsom självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander. I vissa typer av mål eller ärenden kan du också få hjälp av försvarsadvokat (offentlig försvarare), målsägandebiträde eller ett offentligt biträde.

Jur. kand. Malin Wikström

Källa Domstolsverket

%d bloggare gillar detta: